1. دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايی
  www.srttu.edu
  2945520-9 2935040 021
 2. دانشگاه صنعت نفت
  www.put.ac.ir 8807689 8804272 0611
 3. دانشگاه صنعتي مالک اشتر
  www.mut.ac.ir
  2945141-6 25096 0311
 4. دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
  www.uswr.ac.ir
  2403025 2403034 021
 5. دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله
  www.bmsu.ac.ir
  8040060 808037673 021
 6. دانشگاه هواپيمايی شهيد ستاری 
  6693442 6693442 021
 7. معاونت ارتباطات و اموربين الملل
  www.irib.com
  2802650-1 2802742 021
 8. دانشگاه آب و برق شهيد عباس پور
  www.pwit.ac.ir
  7310041-4 7310425 021
 9. مرکز تحقيقات مخابرات ايران
  www.itrc.ac.ir
  635581-4 635588 021

 10.  دانشگاه نظامي امام علي 

        6465670 6408261 021

دانشگاه پیام نور (کل)

دانشگاه پیام نور ابهر

دانشگاه پیام نور اردبیل

دانشگاه پیام نور اِوَز

دانشگاه پیام نور اسفراین

دانشگاه پیام نور بیرجند

دانشگاه پیام نور بوشهر

دانشگاه پیام نور تبریز

دانشگاه پیام نور خرمدره- زنجان

دانشگاه پیام نور دزفول

دانشگاه پیام نور دهلران

دانشگاه پیام نور رامیان

دانشگاه پیام نور زنجان

دانشگاه پیام نور سمیرم

دانشگاه پیام نور سلطانیه-زنجان

دانشگاه پیام نور شبستر

دانشگاه پیام نور شهریار

دانشگاه پیام نور شیراز

دانشگاه پیام نور طارم زنجان

دانشگاه پیام نور فیروزآباد

دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه پیام نور قم

دانشگاه پیام نور کرج

دانشگاه پیام نور گرگان

دانشگاه پیام نور گرمسار

دانشگاه پیام نور گلپایگان

دانشگاه پیام نور گنبد

دانشگاه پیام نور لالجین

دانشگاه پیام نور مشهد

دانشگاه پیام‌نور نجف‌آ

دانشگاه پیام‌نور رودهن


دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پیام نور برازجان
دانشگاه پیام نور دیلم
دانشگاه پیام نور کنگان
دانشگاه پیام نور گناوه
دانشگاه پیام نور دیر
دانشگاه پیام نور جم
دانشگاه بین المللی پیام نور عسلویه
دانشگاه پیام نور خورموج
دانشگاه پیام نوراهرم
دانشگاه پیام نور شبانکاره
دانشگاه پیام نور اِوَز
دانشگاه پیام نوراقلید
دانشگاه پیام نور ابهر
دانشگاه پیام نور اردبیل
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پیام نور اسفراین
دانشگاه پیام نور بوانات
دانشگاه پیام نور بیرجند
دانشگاه پیام نور تبریز
دانشگاه پیام نور تربت حیدریه
دانشگاه پیام نور خرمدره- زنجان
دانشگاه پیام نور جیرفت
دانشگاه پیام ‌نور خوانسار
دانشگاه پیام نور دزفول
دانشگاه پیام نور دهلران
دانشگاه پیام نور رامیان
دانشگاه پیام نور زنجان
دانشگاه پیام نور ساوه
دانشگاه پیام نور سروستان
دانشگاه پیام نور سمیرم
دانشگاه پیام نور سلطانیه-زنجان
دانشگاه پیام نور شبستر
دانشگاه پیام نور شهریار
دانشگاه پیام نور شیراز
دانشگاه پیام نور کازرون
دانشگاه پیام نور طارم زنجان
دانشگاه پیام نور فیروزآباد
دانشگاه پیام نور قزوین
دانشگاه پیام نور قم
دانشگاه پیام نور کرج
دانشگاه پیام نور گرگان
دانشگاه پیام نور گرمسار
دانشگاه پیام نور گلپایگان
دانشگاه پیام نور گناباد
دانشگاه پیام نور گنبد
دانشگاه پیام نور لالجین
دانشگاه پیام نور واحد مهدی‌شهر
دانشگاه پیام نور نیشابور
دانشگاه پیام نور مشهد
دانشگاه پیام ‌ نور نجف‌آباد
دانشگاه پیام ‌نور رودهن
دانشگاه پیام نور ساری
دانشگاه پیام نور شوش
دانشگاه پیام نور خشت (در دست تأسیس)
دانشگاه پیام نور رینه
دانشگاه پیام نور آمل
دانشگاه پیام نور بانه

 1. دانشگاه جامع علمی کاربردی(کل)
 2. دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی
 3. دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی
 4. دانشگاه جامع علمی کاربردی اردبیل
 5. دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان
 6. دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر
 7. دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال بختیاری
 8. دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی
 9. دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی
 10. دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی
 11. دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان
 12. دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان
 13. دانشگاه جامع علمی کاربردی سیستان و بلوچستان
 14. دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس
 15. دانشگاه جامع علمی کاربردی قم
 16. دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان
 17. دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان
 18. دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه
 19. دانشگاه جامع علمی کاربردی کهکیلویه و بویراحمد
 20. دانشگاه جامع علمی کاربردی کیش
 21. دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان
 22. دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان
 23. دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
 24. دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
 25. دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزی
 26. دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان
 27. دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان
 28. دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد
 29. دانشگاه جامع علمی کاربردی علوم و فنون قزوین
 30. دانشگاه جامع علمی کاربردی مهدی‌شهر
 31. دانشگاه جامع علمی کاربردی ملایر
 32. دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور
 33. مرکزعلمی کاربردی گنبد کاووس یک
 34. مرکزعلمی کاربردی گنبد کاووس دو