امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

افیلیشن چیست؟
افیلیشن به زبان ساده یعنی وابستگی سازمانی. یعنی شما از سمت کدام مرکز علمی و دانشگاهی مقاله می‌فرستید.
آیا می‌توانیم از این قسمت صرفه نظر کنیم و ننویسیم؟
پاسخ: به هیچ وجه، حتما باید نوشته شود، افیلیشن به نوعی به مقاله شما هویت می‌دهد و هیچ ژورنالی بدون افیلیشن مقاله شما را نخواهد پذیرفت.
آیا در نگارش افیلیشن حتما باید دانشگاه محل تحصیل و یا محل تدریس خود را بنویسیم؟
پاسخ: خیر اجباری نیست، ولی بهتر هست دانشگاه محل تحصیل و یا اشتغال را بنویسید تا بتوانید از امتیازاتی که این دانشگاه به خاطر چاپ مقاله در اختیارتان قرار می‌دهد، استفاده نمایید.
نحوه نوشتن نشانی Affiliation
افیلیشن نویسندگان یا مؤلفان مقاله های ISI، ISC، Pubmed، Scopus، علمی و پژوهشی و کنفرانسی:
رعایت اصول نگارش نشانی نویسندگان هرچند ساده است اما غالبا نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه مولفین نمی‌توانند همیشه با نشانی ها مرتبط شوند. اما اغلب شیوه و سبک ژورنال مربوطه باعث ایجاد سردرگمی می‌شود و نه اشتباهات مولف.
به همراه هر مولف، یک نشانی داده می‌شود (نام و نشانی موسسه یا آزمایشگاهی که تحقیق در آن انجام شده است). اگر پیش از چاپ مقاله، مولف به نشانی متفاوتی نقل مکان کرده است، نشانی جدید باید در پانوشت «نشانی فعلی» ذکر شود.
به هنگام فهرست بندی دو یا چند مولف که هریک در موسسه ای متفاوت هستند، نشانی ها باید به همان ترتیب برای مولفین لیست شوند. مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که مقاله ای توسط مثلا سه مولف از دو موسسه منتشر می‌شود. در چنین مواردی، نام و نشانی هر مولف باید شامل تخصیص مناسبی نظیر علایم a، b یا c پس از نام و پیش از (یا پس از) نشانی صحیح باشد.
این روش غالباً برای خوانندگانی که ممکن است بخواهند بدانند که آیا R.Jones در دانشگاه آکسفورد یا در هاروارد است، مفید می‌باشد. هویت مشخص مولفین و نشانی های آن ها هم چنین از اهمیت زیادی برای پایگاه داده ها برخوردار می‌باشد. برای این که این سرویس ها بتوانند به درستی کار کنند، آن ها باید بدانند که آیا مقاله منتشر شده توسط J.Jones از دانشگاه ایالتی آیوا یاتوسط J.Jone از دانشگاه کورنل یا J.Jone از دانشگاه کمبریج در انگلستان نوشته شده است. تنها زمانی که مولفین بتوانند به طور صحیح شناسایی شوند، امکان گروه بندی آثار و مقالات منتشر شده آن ها در نمایه های استنادی وجود دارد.
به خاطر آورید که نشانی برای دو منظور استفاده می‌شود. اول این که به شناسایی مولف کمک می‌کند و دیگر این که نحوه تماس و برقراری ارتباط با او را نشان می‌دهد. به دلیل این که محققین اینک تا حد زیادی از طریق پست الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کنند، نشانی ایمیل معمولاً باید حداقل برای مولفی که پرس و جوها در مورد مقاله وی باید اطلاع رسانی شود، ذکر شود. بعضی ژورنال ها از علایم ستاره (*) پانویس ها یا تقدیر و سپاسگزاری برای شناسایی این شخص استفاده می‌کنند. مولفین باید از سیاست ژورنال در این ارتباطات آگاهی داشته باشند و باید پیشاپیش تصمیم بگیرند که کدام مولف باید این نقش را ایفا کند.(نویسنده مسول)
نمونه نوشتن نشانی یا افیلیشن صحیح در دانشگاه های ایران به زبان انگلیسی در مقالات ISI
طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم:
Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
نحوه نگارش صحیح افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:
Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:
مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷، تهران، ایران
نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:
Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran
نویسندگان مقاله - دسته بندی مقالات - ویراستاری