نشر نیوز(کتابهایی برای نیازهای 2023 به بعد)

aboutus  3 موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان
مرکز جامع مشاوره و انجام خدمات پژوهشی و پژوهش های دانشگاهی
شماره ثبت 19994

موسسه ماد دانش پژوهان با تکیه بر توان و تجربه علمی تعداد زیادی از پژوهشگران متعهد و شایسته و برجسته تقریبا در تمامی رشته و گرایش های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهی داخل و خارج از کشور، طی مدت 18 سال، رضایتمندی کیفی و کمی تعداد قابل توجهی از دانشجویان و پژوهشگران محترم در عرصه های مختلف علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور را فراهم نموده است.
موسسه ماد دانش پژوهان با تجربه و مهارت و تدبیر، مدیریت و کنترل پروژه مستمر و موثر و پیش برنده توانسته است، در زمینه تدوین و نگارش پروپوزال و طرح های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها، و نیز مقالات علمی متنوع درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی رشته و گرایش های دانشگاهی داخل و خارج، فعالیت متعهدانه و مسولانه و مستمر و پایدار خود را، ارائه دهد.
موسسه ماد دانش پژوهان، در تمامی گروه ها و زیر گروه های پزشکی و فنی و مهندسی و علوم انسانی و کشاورزی و هنر و زبان نگارش و ویرایش مقالات علمی تخصصی و علمی پژوهشی و ایندکس های معتبر ISI , ISC ,.. در ژورنال های معتبر سراسر دنیا، خدمات ارزنده ای ارائه کرده و این امر مداوم برقرار است.
خدمات جامع و مستمر موسسه ماد دانش پژوهان پشتیبانی و گارانتی کامل داشته و از بیمه وجدان و اخلاق علمی و ارزش مدار متکی بر تولید علم برخوردار است.
انتخاب و ادامه و تحقق نتایج بهتر در مسیر شما در زمینه های تدوین و نگارش پروپوزال، پایان نامه، رساله و مقاله در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به کمک
موسسه ماد دانش پژوهان کم هزینه تر و با کیفیت تر خواهد شد.
ما مسیر پژوهش و تحقیق را برای شما پر بار تر و هموارتر خواهیم کرد.
ما حصول نتیجه منطقی پژوهش را مدیریت و برنامه ریزی می کنیم و با تجربه و تدبیر و با نظارت مستمر و پایدار قدم به قدم راه مستند سازی تحقیق را لذت بخش و هموار و پویا می کنیم .
خدمات موسسه ماد دانش پژوهان به شرح است:

مشاوره و انجام وتدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی
مشاوره و انجام و تدوین و نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی
مشاوره و انجام و تدوین و نگارش سمینار کارشناسی ارشد در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی
مشاوره و انجام وتدوین و نگارش پایان نامه دکتری در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی
مشاوره و انجام وتدوین و نگارش پروپوزال دکتری در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی
مشاوره و تدوین و نگارش و ترجمه و ویراستاری انواع مقاله های پژوهشی (ISI, ISC)
مشاوره و انجام تدوین و نگارش سمینار دکتری در تمام رشته ها و گرایش های دانشگاهی
مشاوره و پیشنهاد موضوع جهت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری
استخراج حرفه ای مقاله های استاندارد و آکادمیک از پایان نامه کارشناسی ارشد
آماده سازی و فرآیند صفحه آرایی تا چاپ کتاب از پایان نامه کارشناسی ارشد
استخراج حرفه ای مقاله های استاندارد و آکادمیک پژوهشی از رساله دکتری
آماده سازی و فرآیند کامل صفحه آرایی و چاپ کتاب از رساله دکتری
تقویت رزومه کارشناسی ارشد و دکتری
انجام فرایند سایتیشن مقالات
حل مسئله برای تیم ها و شرکت ها و سازمان ها (در قالب بهبود کیفیت و کمیت تولید یا خدمات)و یا ارائه راهکارهای کاهش هزینه تولید یا خدمات و خدمات گسترده در حوضه بهبود کیفیت و کارایی و افزایش راندمان )
تدوین و نگارش پیش پروپوزال و پروپوزال جهت اخذ پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل و خارج از کشور
تدوین و مشاوره و نگارش و اجرا و انجام طرح های پژوهشی آکادمیک و سازمانی و صنعتی و تجاری

مزیت های موسسه ماد دانش پژوهان عبارتند از:
پشتیبانی و پیگیری مستمر پروژه ها تا حصول نتایج مطلوب
تعهد و تخصص گرایی و شایسته سالاری
برنامه ریزی و مدیریت زمان و منابع
نظارت و بازرسی مستمر و پویا
اصالت کیفیت در خدمات
مدیریت و کنترل پروژه
دقت و سرعت بالا


ارائه خدمات فراگیر موسسه ماد دانش پژوهان حاصل زحمات زیاد و چشمگیری است که پژوهشگران متخصص و متعهد ما با وفاداری به روش های آکادمیک، انجام می دهند وکارهایی اصیل و نو هستند و به هیچ وجه از ثمره زحمات دیگران و بدون ذکر نام و نشانی اثر علمی، از هیج مطلبی استفاده نمی شود، مگر آنکه ماخذ آن دانش یا تجربه علمی در مستندات ذکر و تاکید شود لذا سرقت علمی و ادبی قویا در این موسسه غیر قابل قبول شمرده شده و امری مردود قلمداد می گردد و چنین رفتاری نیز به هیج وجه مورد حمایت و تایید سیاست های کاری این موسسه نیست. هدف اصلی موسسه ترویج و ارائه نوآوری و ابداع و خلاقیت و ابتکار و حل مساله است.

 google meet  Facebook  InstagramimoSkype download 4  whats app Telegram