رشته آب و هواشناسی
 

مهندسی برق

مهندسی برق (گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک،‌ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال،‌ سیستم‌های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی، سامانه‌های برقی حمل و نقل، کنترل، مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری،‌ مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه‌های مخابراتی)

 1. دانشگاه رايانه اي تهران
 2. دانشگاه بین المللی چابهار
 3. دانشگاه شیخ بهایی
 4. دانشگاه علم و فرهنگ
 5. دانشگاه علوم و فنون مازندران
 6. موسسه اموزش عالی مهر استان-استانه اشرفیه-رشت
 7. مؤسسهٔ آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 8. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 9. دانشگاه شمال
 10. مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران
 11. مؤسسه آموزش عالی ادیبان یزد
 12. مؤسسه آموزش عالی اسرار مشهد
 13. مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
 14. مؤسسه آموزش عالی بعثت کرمان
 15. مؤسسه آموزش عالی بهار مشهد
 16. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد
 17. موسسه آموزش عالی حکمت
 18. مؤسسه آموزش عالی خاوران مشهد
 19. مؤسسه اموزش عالی خیام مشهد
 20. موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
 21. مرکز آموزش عالی رجا قزوین
 22. مؤسسه آموزش عالی روزبه زنجان
 23. مؤسسه آموزش عالی روزبهـان سـاری
 24. موسسه آموزش عالی ساریان ساری
 25. مؤسسه آموزش عالی سبلان اردبیل
 26. مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد
 27. مؤسسه آموزش عالی سوره
 28. مؤسسه آموزش عالی سینا کاشان
 29. مؤسسه آموزش عالی شاهرود
 30. مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین (صدرا)
 31. موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد -اصفهان
 32. مؤسسه آموزش عالی طبرستان چالوس
 33. مؤسسه آموزش عالی طبری بابل
 34. موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری
 35. مؤسسه آموزش عالی عبدالرحمان صوفی رازی زنجان
 36. مؤسسه آموزش عالی عطار مشهد
 37. موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی
 38. موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین
 39. مؤسسه آموزش عالی فنی کرمان
 40. مؤسسه آموزش عالی کار
 41. مؤسسه آموزش عالی کنسرواتوار تهران
 42. مؤسسه آموزش عالی کومش سمنان
 43. مؤسسه آموزش عالی مازیار رویان
 44. موسسه اموزش عالی مهد علم کاشان
 45. موسسه آموزش عالی مهر اراک
 46. مؤسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
 47. موسسه اموزش عالی نجف اباد
 48. موسسه آموزش عالی نهاوند
 49. موسسه آموزش عالی پارسا بابلسر
 50. موسسه آموزش عالی شهريار آستارا
 51. موسسه آموزش عالی هنر کمال الملک نوشهر