امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  1. بررسی عددی جریان فروسیال های مختلف دست ساز در شرایط کوئت پوازیه 
  2. بررسی سلف های میکروالکترومکانیکی RF MEMS
  3. تحلیل کمانش ورق دایره ای کامپوزیتی تقویت شده توسط نانولوله ی کربنی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی 
  4. بررسی تجربی میزان انتقال حرارت و ضریب اصطکاک نانو سیال اکسید آلومینیوم و آب در یک لوله ی استوانه ای تحت جریان آرام با سیم کویل 
  5. تعیین دبی جرمی و ضریب انباشتگی مومنتم مماسی در محدوده جریان لغزشی در میکرو کانال های سیلیکونی 
    مهندسی مکانیک - مهندسی مکاترونیک