مطالب نگارش پروپوزال ارشد و دکتری

 نگارش پیش پروپوزال از هر نوعی که باشد ممکن است برای پژوهشگر استرس زا و ترسناک به نظر برسد. ارائه پیش پروپوزال صنعتی و تجاری علاوه بر جذاب بودن و متقاعد کننده بودن برای مخاطب می بایست به گونه ای نگارش شود که محتوای آن کاربردی و قابل پیاده سازی باشد. چرا که پیش پروپوزال صنعتی و تجاری برای اهداف کسب و کارها نگارش شده و می بایست توسعه و بهبود یک واحد تولیدی را مد نظر قرار دهد. زمانی که شخص پژوهشگر اقدام به نگارش پیش پروپوزال تجاری یا صنعتی می کند در گام نخست می بایست مشکل پیش روی کسب و کار را به درستی شناسایی کند.

پروپوزال صنعتی و تجاری - مفهوم پروپوزال

ادامه مطلب