پیشنهاد موضوع در پروپوزال نویسی مهمترین مسئله ایست که از ابتدا باید توجه ویژه ای به آن داشت. با توجه به اهمیت جدید و خلاقانه بودن موضوع پایان نامه و لزوم جلوگیری از انجام کار تکراری و نیز پیش گیری از اتلاف وقت و انرژی، لازم است که تمامی دانشجویان قبل از انتخاب قطعی موضوع و تدوین پروپوزال از تازه و ارزشمند بودن موضوع پایان نامه خود اطمینان حاصل کنند.

  ادامه مطلب

ثبت سفارش
         لینک پرداخت و سفارش عنوان (دکتری)         https://zarinp.al/540430
      لینک پرداخت و سفارش عنوان  (کارشناسی ارشد)   
https://zarinp.al/540353