زمانی که به عنوان یک پژوهشگر اقدام به نگارش و تهیه یک تحقیق می کنید و قصد دارید نتایج و یافته های خودتان را در یک ژورنال معتبر و بین المللی به چاپ برسانید، باید زمان قابل توجهی را صرف جستجوی ژورنال مناسب کنید.انتخاب ژورنال مناسب برای سابمیت مقاله می تواند شانس نویسنده را برای پذیرش و چاپ بالا برده و در مجموع فرآیندها را برای نویسنده تسریع و تسهیل کند.برای بسیاری از نویسندگان ممکن است این مسیر سخت ترین و در عین حال ناآشنا ترین پروسه باشد و هرگونه توضیح را اضافی و غیرضروری قلمداد کنند.
ولی باید بدانید که انتخاب ژورنال یکی از مهمترین مراحل در فرآیند پذیرش و چاپ مقاله محسوب می شود که بسیاری از نویسندگان موفق، با چندین سال سابقه تحقیق و رزومه پژوهشی قوی تمرکز زیادی را صرف انتخاب درست ژورنال می کنند.
در این سرفصل سعی می کنیم به شما چند نکته را بیاموزیم که چطور و چگونه یک ژورنال مناسب انتخاب کنید و مقاله خودتان را در آن سابمیت کنید.

انتخاب ژورنال مناسب - ویراستاری

  ادامه مطلب