امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تسطيح و تهيه زمين، كاشت، برداشت و نگهداري محصولات زراعي و باغي و دامي نيازمند به ماشين‌آلات مختلف و متعددي است كه كاربرد آنها نيروي انساني ماهر و كارآيي را مي‌خواهد. اين نيروي انساني،‌ خلاء موجود در بين زارعين و مهندسين ماشين‌هاي كشاورزي را پر مي‌كند. فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند در وزارت جهاد كشاورزي،‌ مراكز خدمات كشاورزي روستايي و عشايري، شركت‌هاي كشت و صنعت واحدهاي توليدي كشاورزي فعاليت نمايند.

درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل:

  • دروس پايه:

رسم فني، گياه‌شناسي عمومي، رياضيات، فيزيك الكتريستيه و مغناطيس

  • دروس اصلي:

زراعت عمومي، باغباني عمومي، خاكشناسي عمومي، روش‌هاي آبياري، مقدمات ترويج و آموزش كشاورزي، مسـّاحي و نقشه‌برداري، عمليات كشاورزي

  • دروس تخصصي:

تكنولوژي موتور، شناخت و كاربرد تراكتور، ماشين‌هاي تسطيح اراضي، ماشين‌هاي خاك‌ورزي، ماشين‌هاي كاشت و داشت، ماشين‌هاي برداشت، ماشين‌هاي تجهيزات ثابت زراعي، عمليات كارگاهي،‌ سرويس و تعمير تراكتور وماشين‌هاي كشاورزي

مقدمه:

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته ماشینهای کشاورزی بمنظور تامین بخشی از اهداف خودکفائی در کشاورزی بخصوص در زمینه های مکانیزاسیون کشاورزی و تولید اقتصادی محصولات، تحقیق و پژوهش و انطباق ماشین در کشاورزی، طراحی و تولید ماشینهای کشاورزی در رابطه با خودکفائی صنعتی در رشته کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرائی کارخانجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی مکانیزه، لازمست متخصصینی برای این منظور تربیت شوند که برگزاری مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته ماشینهای کشاورزی اولین قدم در جهت برآورد اهداف فوق خواهد بود.

1-     تعریف و هدف:

این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است که با بکارگیری علوم و تکنولوژی مربوط به کاربرد، مدیریت، طراحی و سازگاری ماشینهای مختلف کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی و منابع قدرت و انرژی در سطح کارشناسی کارآرائی لازم به متخصصین میدهد و آنان را در جهت خدمت و مدیریت در مراکز کشاورزی مکانیزه، کارخانجات ساخت تراکتور و ماشینهای کشاورزی، شبکه تعمیرگاههای مجهز ماشینها و ادوات کشاورزی در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وزارت کشاورزی، و نیز برای کمک در آموزش ماشینهای کشاورزی در سطوح کاردانی و دستیاری و خدمت در سایر موسسات فنی دولتی و بخش خصوصی و تعاونیها آماده میکند.

2-     طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی رشته ماشینهای کشاوری چهار سال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند.

حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6 سال است. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال بوده و هر نیمسال شامل 17 هفته کامل آموزشی میباشد. و برای هر واحد درسی نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کامل در نظر گرفته شده است.

3-     تعداد واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی 143 واحد و بشرح زیر است:

دروس عمومی                         20 واحد

دروس علوم پایه                       34 واحد

دروس اصلی کشاورزی              36 واحد

دروس تخصصی الزامی             46 واحد

دروس تخصصی اختیاری           7 واحد

4-     نقش و توانائی فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در موارد زیر نقش خود را در انجام خدمات ایفاء نمایند:

-          بعنوان مدیر یا مجری واحدهای مکانیزه تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی کشاورزی.

-          بعنوان کارشناس صاحب نظر در امور برنامه ریزی مکانیزاسیون کشاورزی منطقه ای.

-          بعنوان کارشناس متخصص کمک در طراحی ماشینهای کشاورزی در کارخانجات و کارگاههای تولید و ساخت تراکتور، ماشینها و اداوات کشاورزی.

-          بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و کمک در امور تحقیقات کشاورزی و مهندسی زراعی در واحدهای تحقیقاتی.

از مرکز عمده جذب فارغ التحصیلان این رشته سازمانهای آموزشی، تحقیقاتی، برنامه ریزی و اجرائی مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکتهای کشت و صنعت، واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و... است.

5-     ضرورت و اهمیت:

ضرورت و اهمیت این رشته با توجه به مقدمه و بندهای 1 و 4 مشخص است.

   دروس علوم پایه

ردیف نام درس واحد

11

21

26

02

15

25

03

09

06

28

17

19

ریاضیات 1

ریاضیات 2

ریاضیات 3

گیاهشناسی 1 فیزیولوژی و تشریح

فیزیک مکانیک

فیزیک الکتریسته و مغناطیس

شیمی عمومی

آمار و احتمالات

رسم فنی 1

مکانیک سیالات

استاتیک

دینامیک

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

جمع 34

دروس اصلی کشاورزی مهندسی کشاورزی – ماشینهای کشاورزی

ردیف نام درس واحد

39

48

31

30

32

36

52

63

44

56

62

55

طرح آزمایشهای کشاورزی 1

آبیاری عمومی

اقتصاد کشاورزی

خاکشناسی عمومی

زراعت عمومی

مساحی و نقشه برداری

باغبانی عمومی

اصول ترویج و آموزش کشاورزی

عملیات کشاورزی

اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی

زراعت غلات

عملیات کارگاهی

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

2

جمع 36

دروس تخصصی

ردیف نام درس واحد

532275

76

93

24

79

82

83

81

27

73

87

84

85

531272

532290

88

89

تکنولوژی موتور

شناخت و کاربرد تراکتور

مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی

ترمودینامیک

ماشینهای خاک ورزی

ماشینهای کاشت و داشت

ماشینهای برداشت

مکانیزاسیون کشاورزی

مقاومت مصالح 1

مواد ساختمانی ادوات کشاورزی

مقاومت مصالح 2

اصول طراحی اجزاء ماشین

برق در کشاورزی

پمپها و ایستگاههای پمپاژ

پروژه

سمینار

کارآموزی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

4

4

2

1

1

2

جمع 46

دروس انتخابی (7 واحد)

ردیف نام درس واحد

532278

95

531277

86

94

74

92

96

71

97

91

سیسثمهای هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی

ماشینها و تجهیزات ثابت زراعی

مکانیک خاک

رسم فنی 2

موتورهای احتراقی

برنامه نویسی کامپیوتر

کارگاهها و تعمیرگاههای کشاورزی

ماشینهای تسطیح اراضی

انرژی در کشاورزی

کارگاه برق

اقتصاد مهندسی

3

3

3

2

3

3

2

3

2

1

2

جمع 27