امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پروپوزال دکتری بر خلاف پروپوزال کارشناسی ارشد دارای ویژگی هایی مشابه یک پایان نامه است که قبل از تصویب شدن نیاز به دفاع دارد. بدین معنا که شما باید در مورد موضوع ارائه شده در پروپوزال تمامی جنبه های قانع کننده بودن، کانتریبیوشن، کاربردی بودن و عملیاتی بودن را در نظر بگیرید. البته که تمامی این موارد در پروپوزال کارشناسی ارشد اهمیت دارد ولی پروپوزال مقطع دکتری تمامی این فاکتورها را جزء ضروری و جدایی ناپذیر پروپوزال قلمداد کرده و هر گونه مشکل در این بخش ها موجب ریجکت حتمی آن خواهد شد. به طور کلی پروپوزال دکتری کمتر به دنبال این موضوع است که عنوان تحقیق یا ساختار مشخصی برای یک تحقیق ارائه نماید، بلکه تمرکز آن بیشتر بر روی موارد زیر خواهد بود:

1. مهارت تفکر انتقادی (Critical Thinking Skill): یکی از مهارتهایی که خصوصا در کشورهای اروپایی و امریکایی تاکید بسیار زیادی بر روی آن می شود، مهارت تفکر انتقادی است. پژوهشگر باید بتواند تمامی مسائلی که در اطراف خود مشاهده میکند با دیدگاه انتقادی مورد بررسی قرار داده و به دنبال چرایی اتفاق هرکدام از آنها باشد. مهارت تفکر انتقادی یعنی اینکه هر موضوعی که مشاهده میکنید را به سادگی نپذیرید و در کنار سوال کردن به دنبال راه حل های جدید و مناسب تر باشید که در پروپوزال دکتری تاکید بیشتری بر روی آن وجود خواهد داشت.

2. یافتن گپ های تحقیقاتی (Finding Gaps): یکی دیگر از فاکتورهای مهم که در پروپوزال دکتری به آن توجه زیادی می شود، یافتن گپ های تحقیقاتی است. باید بدانید که گپ های تحقیقاتی به پژوهش هایی اشاره دارند که انجام نشده اند و جامعه یا سازمان به آنها نیاز دارند. البته شناسایی موضوعاتی که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته اند کار بسیار دشواری است و معمولا فرآیند آن بسیار زمانبر و هزینه بر است. اما به خاطر داشته باشید که با مطالعه زیاد در یک حوزه تحقیقاتی می توانید گپ های یک پژوهش را به درستی شناسایی کنید.

3. اهداف و فرآیند تحقیق (Direction and Objective): یکی دیگر از جنبه های بسیار مهم در پروپوزال دکتری رویکرد بررسی و ارزیابی اهداف پیش روی تحقیق است. شما باید بتوانید مشخص کنید که هدف اصلی تحقیق حاضر چیست و چطور قصد دارید آن را پیاده سازی کنید. سوالات تحقیق مشخص کننده اهداف و رویکرد تحقیقاتی شما هستند بنابراین نوع سوال و جواب آن میتوانند جهت دهی مناسبی به تحقیق بدهد.

 4. روش تحقیق مناسب (Methodology): دانشجویان دکتری برخلاف مقاطع ارشد یا کارشناسی باید تسلط بالایی به مباحث آماری و روش تحقیق داشته باشند. دانشجویانی که متودولوژی ضعیفی در پروپوزال دکتری خودشان ارائه دهند قطعا با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

 5. عملیاتی بودن پروژه (Feasibility of Project): نکته بسیار مهم دیگری در پروپوزال دکتری که به آن توجه می شود عملیاتی بودن یا نبودن یک تحقیق است. چنانچه پژوهشی را انتخاب کنید که از لحاظ اجرایی بودن با ابهام مواجه باشد قطعا دچار مشکلات جدی خواهید شد.

ترجمه تخصصی مهارتی بین رشته ای - ویراستاری مقالات فارسی - ویراستاری مقالات انگلیسی