امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دانشجویان رشته‌ی مهندسی و بسیاری از رشته‌های فنی و حتی برخی از رشته‌های علوم انسانی، در فرآیند نگارش پایان نامه و یا حتی قبل از آن، به دفعات با واژه‌ی شبیه سازی (Simulation)برخورد داشته‌اند.شبیه سازی یا Simulation، همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، به دنبال طراحی مدلی مشابه سیستم واقعی است که این امکان را برای محقق فراهم می‌کند که عملکرد سیستم طراحی شده را در ابعاد کوچکتر و آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار دهند و نتایج آن را بررسی نمایند. در حقیقت شبیه‌ سازی همان طراحی الگو برگرفته از یک سیستم واقعی برای سنجش و ارزیابی موفق بودن یا نبودن یک پروژه در مقیاس بزرگتر است. 

(Simulation) - matlab

ادامه مطلب