امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصول و قواعد افزایش سایتیشن (Citation)، یک موضوع بحث برانگیز و بسیار مهم در محیط های اکادمیک و مقالات علمی است. تفاوتی ندارد که شما از چه کسی به عنوان مشاور و متخصص در مورد بحث سایتیشن و اصول مربوط به آن سوال کنید، در هر صورت جواب مشخص است هر چه تعداد سایتیشن ها بیشتر باشد، نتایج بدست آمده برای مقاله شما بهتر خواهد بود. توجه داشته باشید که در حال حاضر سایتیشن تبدیل به یک فاکتور بسیار مهم و اساسی در ارزیابی کیفیت مقالات، کیفیت نگارش، دستاوردهای کاربردی و میزان تخصصی بودن محتوای پژوهش شده است. افزایش سایتیشن نه تنها برای بهبود رزومه شخص نگارنده و تاکید بر کیفیت بالای مقاله مفید است بلکه برای ارتقای جایگاه علمی ژورنال نیز می تواند مفید باشد و میزان بازدیدها و ارجاعات به ژورنال را افزایش دهد. در سالهای اخیر روند رو به رشدی در میان ژرونال ها مشاهده می شود که سردبیران و داوران ترجیح می دهند موضوعات و مقالاتی را اکسپت داده و پذیرش کنند که شانس سایتیشن بالاتری داشته باشند و بتوانند میزان بازدید از ژورنال را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش دهند. 
افیلیشن نویسی - رفرنس دهی - منابع معتبر

ادامه مطلب