امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

توجه به نحوه ی امتیازدهی به نویسندگان مقاله از سه جهت حائز اهمیت است:
انتخاب دانشجوی نمونه توسط دانشگاه
مصاحبه دکتری
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف نحوه ی امتیاز دهی متفاوت است اما از روش زیر در حالت کلی کمک می‌گیرند:
تعداد نویسندگان سهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله

نفر اول -نفر دوم -نفر سوم -نفر چهارم -نفر پنجم

۱- ۱۰۰%

۲- ۹۰%    ۶۰%

۳- ۸۰%    ۵۰%    ۵۰%

۴- ۷۰%    ۴۰%    ۴۰%    ۴۰%

۵- ۶۰%    ۳۰%    ۳۰%    ۳۰%    ۳۰%

بیشتر از ۵ نفر (نفر اول: ۵۰%) (سایر نفرات: ۱۲۵% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان)
امتیاز نویسنده اول و مسئول
توجه به این نکته ضروری است که بین نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول تفاوت وجود دارد و امتیاز مشابه ندارند. نویسنده ی اول، مسئول مقاله و مدیر پژوهش صورت گرفته است و جایگاه بالاتری دارد. اما نویسنده ی مسئول تنها مسئول مکاتبات برای انتشار مقاله در ژورنال است. مثلا مسئول ارسال مقاله به مجلات تامسون است.
رفرنس دهی - سابمیت نگارش مقاله