امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

mabani fanbayan0

 

دوره آموزشی مبانی سخنرانی و فن بیان

 

بسیاری از افرادی که خوش بیان هستند و در گفت و گوهای تک به تک بسیار خوب عمل می‌کنند، زمانی که نوبت به سخنرانی در جمع می‌رسد، نمی‌توانند مهارت‌های کلامی خود را به کار ببرند و بارها پیش آمده که افرادی نزد من آمده‌اند و بسیار نگران بودند که چند روز دیگر یک سخنرانی بسیار مهم دارند و باید برای آن آماده بشوند. زمانی که از آن ها می‌پرسم که هدف شما از سخنرانی چیست؟ آن ها تازه به فکر فرو می‌روند!...

 

سرفصل دوره آموزشی مبانی سخنرانی و فن بیان

 

مقدمه- منظور از سخنرانی چیست؟

  • درس اول- طراحی اهداف سخنرانی
  • درس دوم- طراحی اشخاص سخنرانی
  • درس سوم- طراحی ساختار سخنرانی
  • درس چهارم- نگارش متن سخنرانی
  • درس پنجم- تمرین سخنرانی

 

لطفا جهت انجام فرآیند خرید وارد لینک فروشگاه شوید