امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
  • امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا
  • استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی
  • ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
  • نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
  • گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان
  • ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
  • عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان
  • پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
  • امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی

سابمیت مقاله - انتخاب ژورنال  - نگارش مقالهISI