امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نگارش و تهیه پایان نامه نقش بسیار اساسی در فرآیند فارغ التحصیلی هر دانشجویی ایفا میکند. معمولا بخش عمده ای از فرآیند تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد (حدودا دو ترم) و بخشی از نمرات تحصیلی یک دانشجو به پایان نامه اختصاص می یابد. اتمام موفقیت آمیز دوره کارشناسی ارشد و آماده سازی پایان نامه به توانمندی فرد در مهارت های آماری، مهارت های تحقیقاتی، مهارت نگارشی و تفکر انتقادی بستگی دارد. نگارش پایان نامه از این جهت اهمیت دارد که می تواند توانایی تحقیقاتی و توانایی حل مسائل (اجتماعی یا سازمانی) را در دانشجویان نهادینه و تقویت کند. با توجه به اینکه دانشجویان در طول فرآیند نگارش پایان نامه به صورت مداوم با اصول و مبانی تحقیقاتی درگیر بوده و آن را مورد استفاده قرار می دهند، میتوان گفت که پایان نامه نقش بسیار مهمی در تقویت مهارت های تحقیقاتی و نگارشی دانشجویان دارد. اما به یاد داشته باشید که نگارش پایان نامه تنها برای تقویت مهارت های دانشجویان نبوده و از جنبه های دیگری نیز اهمیت پیدا می کند که عبارتند از:

1. ایده پردازی تحقیقاتی و پیاده سازی کاربردی: یکی از جنبه های با اهمیت نگارش پایان نامه کمک به قدرت ایده پردازی در محققان است. موضوعات پایان نامه ها معمولا با هدف شناسایی مشکلات و موانع توسعه ای در جامعه و سازمان انتخاب شده و هدف آنها ارائه یک راه حل کاربردی می باشد. پایان نامه ها می توانند ایده های تحقیقاتی متنوعی را برای دانشجویان و محققان بعدی فراهم کرده و زمینه توسعه علم را مهیا کنند. همچنین به واسطه نگارش پایان نامه می توانید بیاموزید که چطور ایده های خودتان را به شیوه ای کاربردی عملیاتی کنید. در نهایت می توان گفت اهمیت نگارش پایان نامه از این جهت است که موجبات ایده پردازی کاربردی و پیاده سازی ایده های تحقیقاتی را در دانشجویان تقویت می کند. 

2. آشنا سازی جامعه و مخاطبان با مشکلات و راه حل ها: دومین جنبه اهمیت نگارش پایان نامه مربوط به آشناسازی مخاطبان با مشکلات و راه حلها است. به طور کلی زمانی که یک پایان نامه یا تحقیق را نگارش می کنید، هدف آن برطرف کردن یک مشکل در جامعه یا سازمان است. بنابراین مخاطبین اصلی شما جامعه و افراد آن هستند و باید بتوانید نگارش را به گونه ای انجام دهید که جامعه را به سمت درک بهتر مشکلات و استفاده از راه حل های آن سوق دهید. زبان نوشتاری شفاف و قابل فهم در کنار مبانی تحقیقاتی حرفه ای می تواند راهگشای توسعه جامعه و سازمان باشد. 

3. تقویت مهارت های کاربردی تحقیقاتی در دانشجویان: سومین جنبه اهمیت نگارش پایان نامه تقویت مهارتهای کاربردی تحقیقاتی است. زمانی که قصد دارید یک پایان نامه یا هر تحقیق علمی را انجام دهید باید به ابزارهای مختلف آماری و تحقیقاتی مسلط بوده و از نحوه کاربری آنها مطلع باشید. در فرآیند رفرنس دهی ممکن است نیاز باشد از نرم افزار مندلی (Mendeley) استفاده کنید. در فرآیند تحلیل داده ها از اس پی اس اس (SPSS)، اسمارت پی ال اس (SmartPLS) و یا سایر نرم افزارها. برای تایپ و جدول بندی از نرم افزار ورد (Word) برای شبیه سازی از نرم افزار آرنا (Arena) و بسیاری از ابزارهای تحقیقاتی و آماری دیگر که می بایست در فرآیند پژوهش به آنها مسلط باشید.

4. توسعه دانش در حوزه مورد نظر: چهارمین جنبه از اهمیت پایان نامه مربوط به توسعه دانش است. یکی از اهدافی که هر پایان نامه یا پژوهشی به دنبال آن است ایجاد توسعه در تئوری یا کانتریبیوشن (Contribution) است. تحقیقات معمولا بر این موضوع تمرکز دارند که چطور و چگونه علاوه بر شناسایی مشکلات بتوانند به جنبه های کاربردی و نوآورانه پژوهش نیز بپردازند و آنها را بهبود ببخشند. چنانچه تحقیق شما از نظر کانتریبیشون یا نوآوری در سطح پایینی قرار داشته باشد به احتمال زیاد مورد توجه قرار نگرفته و اگر بخواهید از پایان نامه خودتان مقاله استخراج کنید به احتمال زیاد قادر به چاپ آن نخواهید بود. 

5. کمک به مدیران و تصمیم گیران جامعه برای بهبود شرایط: در نهایت آخرین جنبه از اهمیت پایان نامه کمک به تصمیم گیران میباشد. معمولا یکی دیگر از جنبه های با اهمیت تحقیق پرداختن به روش های کاربردی و راهگشایی برای مدیران و تصمیم گیران است. مدیران با مراجعه به تحقیقات موسسات علمی می توانند از نتایج و دستاوردهای آنها در کارهای خود استفاده کرده و به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند. استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی می تواند شرایط کاری و زندگی را برای افراد جامعه بهبود بخشیده و منافع زیادی را برای آنها به همراه داشته باشد.

پایان نامه در چند صفحه باید تنظیم شود؟ - هدف اصلی نگارش پایان نامه - SPSS