امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

زمانی که یک پروپوزال را مینگارید ممکن است ایده ها، محتوا، مدل، فرضیات و فاکتورهای زیادی را درون آن بگنجانید ولی در زمان نگارش و حتی پس از پایان آن، نمی توانید در مورد خوب یا بد بودن آن نظری بدهید. یکی از دلایل این موضوع این است که معمولا یک شکل ارزیابی کاملا مطلوب و عالی از پروپوزال وجود ندارد و این امر تا حد زیادی به نظر مخاطب و شخصی که ارزیابی آن را انجام می دهد بستگی دارد.
اما اگر بخواهیم ویژگی های یک پروپوزال خوب را مشخص کنیم می توانیم آن را در چند بخش کلی به صورت زیر دسته بندی کنیم. اما پیش از در نظر گرفتن این فاکتورها سعی کنید متن پروپوزال را بر اساس استانداردهای نگارشی هر موسسه یا دانشگاه آماده و تهیه نمایید.

1. تشریح دقیق گپ تحقیقاتی یا مشکل: یکی از ویژگی های یک پروپوزال خوب داشتن بیان مسئله قوی است. در این بخش پژوهشگر می بایست گپ تحقیقاتی یا مشکل را به درستی معرفی کرده و ضرورت ارائه راه حل برای آن را تبیین نماید. برای اینکه اهمیت و ضرورت گپ تحقیقاتی را مشخص کنید می توانید بر روی عواقب و تاثیرات منفی مشکل تاکید نمایید.

2. تبیین راه حل: یکی دیگر از جنبه های یک پروپوزال خوب، ارائه راه حل شفاف و روشن است. شما می بایست با مطالعه مقالات و منابع مرتبط به موضوع تحقیق بتوانید راه حل های احتمالی را تبیین کرده و چشم انداز روشنی را از ضرورت انجام پژوهش برای مخاطب ترسیم نمایید.

3. داشتن روش تحقیق مناسب: یکی دیگر از ویژگی هایی که نشان می دهد پروپوزال به شکل دقیق و هدفمند آماده شده، این است که جامعه آماری، جامعه نمونه، روش گردآوری داده ها، ابزار و متود تحلیل داده های مناسب و دقیقی برای موضوع تحقیق در نظر گرفته شده است. بسیاری از دانشجویان به این بخش توجه لازم را نداشته و گمان می کنند این بخش باید بعد از تایید پروپوزال و در حین انجام پایان نامه مشخص شود ولی به خاطر داشته باشید که یک پروپوزال خوب تمامی این موارد را در خود جای داده و مشخص کرده است. 

4. رعایت اصول نگارشی و محتوایی مبتنی بر استانداردها: یکی دیگر از ویژگی هایی که موجب تمایز پروپوزال خوب نسبت به معمولی یا بی کیفیت می شود، رعایت اصول نگارشی و ادبی است. یک پروپوزال خوب به طور کلی غلط های املایی و نگارشی بسیار اندکی داشته و معمولا فاقد پلاجریسم یا سرقت ادبی است. برخی از دانشجویان برای تسریع در ارائه پروپوزال سعی میکنند مباحث مختلف را بدون پارافراز کردن در متن قرار دهند و همین کار باعث می شود که درصد پلاجریسم افزایش یافته و کیفیت پروپوزال کاهش بیابد.

پیش پروپوزال - پیش پروپوزال دانشگاهی - معیارهای انتخاب عنوان تحقیق