امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همانطور که پیشتر بیان کردیم تمامی پروپوزال ها با هر عنوان و هدفی که نگارش شوند به دنبال یافتن مشکلات و ارائه راه حل برای مشکل هستند. پروپوزال های صنعتی به بررسی مشکلات درون سازمانی پرداخته و روندهای مرتبط با ارائه محصولات و موانع موجود در روابط مشتریان را مورد بررسی قرار می دهند. در همین راستا از پروپوزال های صنعتی از نظر کاربردی بودن و هزینه های مرتبط با آن اهمیت بالاتری پیدا میکنند. پروپوزال صنعتی علاوه بر موارد کلی که در تمامی پروپوزال ها یکسان است یکسری از ویژگی های خاص را در بر میگیرد که عبارتند از: 
1. تبیین مشکل اصلی: یکی از ویژگی های پروپوزال صنعتی که پژوهشگر باید تمرکز زیادی بر روی آن داشته باشد، شناسایی و معرفی مشکل اصلی است. همانطور که بیان کردیم هدف اصلی از نگارش پروپوزال صنعتی شناسایی یک مشکل سازمانی در ارتباط با ارائه خدمات و مشتریان است که میتواند تاثیر زیادی در درآمد، سوددهی و بازدهی سازمانی داشته باشد. بنابراین مدیران و مخاطبان سازمان تمرکز زیادی بر مشکل شناسایی شده توسط پژوهشگر داشته و آن را به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قلمداد می کنند. 
2. منابع سازمانی: مدیران و مخاطبان پروپوزال صنعتی به دنبال این هستند که بدانند شما برای برطرف کردن یک مشکل در سازمان نیاز به چه مقدار بودجه و منابع دارید. این بخش از پروپوزال ممکن است در محیط دانشگاهی زیاد مورد توجه نبوده و بررسی نشود ولی یکی از بخش های بسیار مهم و حساس در پروپوزال صنعتی است. اینکه پژوهشگر چه مبالغی را به عنوان بودجه برای پیاده سازی و اجرای پروژه در نظر گرفته است نقش بسیار مهمی در تصمیم نهایی مدیران برای قبول یا رد پروپوزال خواهد داشت.
3. مدت اجرای پروژه یا زمانبندی: یکی دیگر از ویژگی های اساسی پروپوزال صنعتی، زمانبندی و مسائل مربوط به مدت اجرای پروژه است. مدیران و تصمیم گیران سازمانی نسبت به زمانبندی یک پروژه بسیار حساس بوده و در صورتی که خارج از محدودیت های مدنظرشان باشد ممکن است آن را رد کنند. 
4. نحوه اجرای پروژه: پژوهشگران باید نسبت به تیم اجرایی و نحوه پیاده سازی پروژه بسیار حساس و دقیق عمل کنند. چرا که یکی از نقاط حساس و بعضا غیر قابل کنترل در پروژه، مشکل در عملکرد و کار افراد تیم است. هر گونه تغییر غیرمنتظره در ساختار و چیدمان تیم اجرایی ممکن است روند پروژه را با مشکلات جدی مواجه کند. بنابراین زمانی که پروپوزال صنعتی خودتان را مبتنی بر تیم اجرایی و چگونگی پیاده سازی پروژه تنظیم میکنید، حتما تغییرات و مشکلات احتمالی مرتبط با آن را در نظر بگیرید. مدیران و تصمیم گیران سازمانی نسبت به این موضوع حساسیت بالایی داشته و تمامی جزئیات لازم را در این مورد از شما درخواست خواهند کرد.
پیش پروپوزال صنعتی و تجاری - پروپوزال صنعتی  - نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد