امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همواره به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مقاطع ارشد و دکتری تاکید می شود که فرآیند مربوطه به نگارش و آماده سازی پروپوزال دو بخش مجزا را شامل شده و در بر میگیرد. بخش اول مربوط به گردآوری اطلاعات لازم، انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال است و بخش دوم مربوط به تصویب پروپوزال می باشد که ممکن است بارها و بارها اصلاح و تعدیل در محتوا را تجربه کند. در این سرفصل سعی میکنیم شما را هر چه بیشتر با فرآیند تصویب پروپوزال در حوزه تحصیلات تکمیلی آشنا کرده و مراحل آن را بیان نماییم. مراحل تصویب پروپوزال به صورت کلی سه مرحله اصلی را در برمیگیرد که عبارتند از:

1. تایید اساتید مشاور و راهنما: اولین و نخستین گام در تایید پروپوزال شما توسط اساتید مشاور و راهنما شما برداشته می شود. این فرآیند معمولا یک پروسه غیررسمی دارد و شما به صورت مداوم پس از آماده سازی هر بخش و یا نگارش و تهیه نسخه مقدماتی پروپوزال آن را برای اساتید خودتان ارسال می کنید و تایید آنها را دریافت میکنید. به یاد داشته باشید که تایید آنها در این فرآیند ضرورت دارد و چنانچه در هر بخش از پروپوزال مشکلی وجود داشته باشد تا زمانی که نظر اساتیدتان را جلب نکنید وارد مرحله بعد نخواهید شد. معمولا این بخش از تصویب پروپوزال که ممکن است در حین نگارش و یا بعد از آن باشد مهمترین و اساسی ترین بخش از تصویب پروپوزال است. 

2. تایید گروه یا کمیته تخصصی: کمیته تخصصی شامل جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی در هر رشته خاص در دانشگاه یا موسسه آموزشی هستند که مسئولیت هماهنگی پروژه ها و برنامه های مربوط به اعضای کمیته را برعهده دارند. هدف اصلی آنها برنامه ریزی، تصمیم گیری، فراهم آوردن نظم و بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در هر گروه آموزشی است. مانند گروه مدیریت بازرگانی یا گروه حسابداری در دانشگاه تهران که وظیفه آنها هماهنگی و مدیریت امور مربوط به هر رشته به صورت تفکیک شده می باشد. یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر فرآیند پروپوزالها و پایان نامه های ارائه شده توسط دانشجویان رشته های مختلف است. زمانی که فرآیند تایید پروپوزال توسط اساتید راهنما و مشاور به پایان رسید نوبت به تایید پروپوزال توسط کمیته تخصصی است که معمولا در روزهای مشخصی در ترم اقدام به بررسی پروپوزال های دانشجویان می کند. جلسات کمیته تخصصی متعاقبا در وبسایت دانشگاه و یا تابلو اعلانات اعلام می شود که دانشجویان باید پروپوزال های آماده و نهایی شده خود را قبل از جلسه به مسئول مربوطه تحویل دهند. پس از جلسه و بررسی پروپوزال توسط کمیته، چهار حالت برای پروپوزال به وجود می آید که عبارتند از:

ریجکت پروپوزال: پروپوزال مشکلات عمده ای داشته و به دلایل مشخصی که توسط کمیته ذکر می شود، ریجکت خواهد شد. 

تصویب با اصلاحات عمده: موضوع و کلیات پروپوزال مورد تایید است اما مشکلات عمده ای در سایر بخش های پروپوزال از جمله ضرورت تحقیق، بیان مسئله، ادبیات موضوع، متودولوژی و غیره وجود دارد و پیش از تصویب نهایی باید اصلاحات انجام شود. در این مرحله تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، پروپوزال تصویب نخواهد شد.

تصویب با اصلاحات جزئی: پروپوزال در تمامی بخش ها مورد تایید بوده و تنها موارد بسیار جزئی مانند مشکلات گرامری، غلط های املایی، رفرنس دهی و سایر نیاز به اصلاح دارد. در این وضعیت پروپوزال تصویب شده است و دانشجو در اولین فرصت نسخه اصلاح شده را به کمیته تحویل خواهد داد.

تصویب: در این فرآیند معمولا هیچ مشکل خاصی در ارتباط با پروپوزال وجود ندارد و به طور کامل مورد تایید است.

3. تایید شورای تحصیلات تکمیلی: شورای تحصیلات تکمیلی وظیفه ابلاغیه، کارهای اداری، ثبت سیستمی و تصویب رسمی عنوان پروپوزال دانشجو را برعهده دارد. این شورا همچنین در صورت نیاز به تغییر عنوان پروپوزال یا پایان نامه و تغییر استاد راهنما و مشاور می تواند به دانشجویان کمک کند. معمولا تعداد جلسات شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کم بوده و تقریبا یک یا دو بار در ماه است. این مرحله آخرین بخش از فرآیند تصویب پروپوزال بوده و بعد از آن دانشجو باید فرآیند پیاده سازی پایان نامه را آغاز نماید.

انتخاب موضوع تحقیق پروپوزال - مفهوم پروپوزال - چیستی ترجمه