امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اگر شما دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی ارشد باشید قطعا در مورد پروپوزال و ضرورت نگارش آن شنیده اید. پروپوزال کارشناسی ارشد جنبه هایی از ایده پردازی، خلاقیت، توانایی حل مسئله و مهارت تحلیل آماری را در دانشجویان تقویت می کند. اما نکته مهم در فرآیند نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد این است که به دانشجویان کمک شود تا بتوانند ایده های تحقیقاتی خودشان را در قالب یک تحقیق استاندارد ارائه نمایند. به طور کلی هدف از نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد در چند بخش کلی دسته بندی می شود که عبارتند از: 

1. درک بهتر و تبیین سوالات تحقیق: پژوهشگر باید بتواند در ارتباط با پدیده های اجتماعی، سوالات منطقی و مهمی را بپرسد

2. ارائه راه حل کاربردی: دانشجو باید راه حل های کاربردی و قابل اجرا برای مشکلات ارائه دهد

3. ارتباط بین فاکتورها و تفسیر: دانشجو باید بتواند ارتباط منطقی و درست بین گویه های تحقیق را کشف کرده و آنها را تفسیر نماید

4. تجربه در تحقیقات علمی: دانشجو باید بتواند بعد از نگارش پروپوزال یک تجربه مختصر و مفید از فرآیند انجام و پیاده سازی پژوهش بدست آورد

مراحل طراحی و نگارش پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب عبارتند از:

1. بررسی مقالات و انتخاب موضوع

2. انتخاب استاد راهنما و مشاور بر اساس میزان تخصص در حوزه تحقیقاتی مورد نظر 

3. بحث و نتیجه گیری در مورد سوالات تحقیق، اهداف، فرضیات در زمینه رابطه بین فاکتورهای موجود در تحقیق، روش انجام و پیاده سازی پژوهش، نمونه گیری، ابزار گردآوری و تحلیل و سایر عوامل مرتبط به تحقیق

4. طراحی یک ساختار استاندارد برای نگارش پروپوزال یا درخواست فرمت پروپوزال استاندارد از دانشگاه

5. شروع نگارش پروپوزال و آماده سازی محتوا

به طور کلی بخش های مختلف یک پروپوزال کارشناسی ارشد عبارتند از 

1. چکیده: خلاصه تحقیق که معمولا کمتر از یک صفحه است

2. فهرست مطالب: کلیه سرفصلهایی که در پروپوزال میگنجانید را باید در فهرست مطالب بیان کنید

3. مقدمه: هدف و چرایی اهمیت داشتن انجام تحقیق به همراه خلاصه ای از ادبیات و پیشینه تحقیق

4. ادبیات موضوع: تحقیقات پیشین در حوزه موضوع پروپوزال شما و نتایج بدست آمده از آنها را بیان کنید

5. روش تحقیق و متودولوژی: روش انجام پژوهش، ابزار گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن را ذکر نمایید

6. رفرنس دهی: تمامی منابع و رفرنس های مورد استفاده در متن پروپوزال را در این بخش قرار دهید

پروسه تصویب آن نیز معمولا ساده تر از مقطع دکتری بوده و شخص پس از اتمام نگارش، آن را به گروه تخصصی و کمیته تحصیلات تکمیلی برای بررسی نهایی و تایید ارائه می نماید.

روشهای رفرنس نویسی - بایدها و نبایدهای رفرنس دهی - مجموعه آزمون های آماری