امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بهبود و تقویت محتوای مقالات انگلیسی علاوه بر رعایت ساختار پژوهش ممکن است نیازمند اصلاحات گرامری و نگارشی نیز باشد. یک مقاله انگلیسی در بسیاری از بخش ها از قبیل ادبیات موضوع، روش تحقیق، فرضیات و نتیجه گیری نیازمند تقویت و بهبود است. پس علاوه بر دانش مقاله نویسی و ساختار بندی پژوهش علمی، شخص باید تسلط بالایی نسبت به اصول نگارشی زبان انگلیسی داشته باشد.

یک ویراستار و پژوهشگر حرفه ای قبل از بهبود و تقویت مقاله باید بتواند به دو سوال اساسی در ارتباط با محتوای مقاله جواب روشنی بدهد. هدف از انجام این مقاله چیست؟ پاسخ به این سوال چارچوب پژوهش شما را مشخص کرده و هرگونه محتوا خارج از آن حذف شده و تمامی مطالب در راستای هدف تحقیق انسجام خواهد یافت. فرض کنید شما قصد دارید یک مقاله با عنوان "تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی" را تقویت کرده و از نظر ساختاری انسجام ببخشید.

هدف اصلی این مقاله این است که مشخص کند آیا افرادی که از شغل خودشان رضایت دارند به سازمان مورد نظر متعهد باقی می مانند یا خیر. حال که هدف تحقیق را مشخص کرده اید به سراغ مقدمه، ادبیات موضوع، فرضیات، بحث و نتیجه گیری بروید تا ببینید چطور به این سوال پاسخ داده شده است. هر محتوایی که نمیتواند به این سوال پاسخ بدهد یا به نوعی به آن مربوط نیست باید حذف شده و با مطالب مرتبط جایگزین شود. این کار باعث ایجاد انسجام درونی در مقاله شده و مقاله را از نظر محتوایی تقویت خواهد کرد.

دومین سوال در ارتباط با مقاله این است که اهمیت انجام این تحقیق چیست؟ یا اصطلاحا چه ضرورتی دارد که این تحقیق انجام شود؟ پاسخ به این سوال مشخص کننده کاربرد تحقیق و میزان نوآوری و کانتریبیوشن (Contribution) مقاله شما است. یک ویراستار حرفه ای در زمان تقویت

مقاله سعی می کند به طور کامل در بخش مقدمه، ادبیات موضوع و بحث و نتیجه گیری به این سوال پاسخ دهد. اگر مقاله مورد نظر از این لحاظ ضعیف باشد به احتمال بسیار زیاد ریجکت خواهد شد.

با توجه به اینکه بهبود و تقویت مقالات انگلیسی یه پروسه دشوارتر نسبت به مقالات فارسی است توصیه می شود در زمان ویراستاری به موارد زیر دقت کنید:
1. بررسی دقیق اصطلاحات و مفاهیم تخصصی
(وجود هرگونه اشتباه معنایی و توصیفی در این مفاهیم تخصصی موجب ریجکت درجا مقاله خواهد شد)

2. استفاده از برخی نرم افزارهای ویرایش و سرقت ادبی در زبان انگلیسی مانند  Grammarly and ithenticate 

3. بررسی کانتریبیوشن و نوآوری تحقیق به وسیله آخرین مقالات چاپ شده با موضوع مشابه

4. به روز رسانی منابع و ماخذ مقاله با توجه به آخرین پژوهش های مشابه به چاپ رسیده 

5. رعایت فرمت و ساختار نگارشی مورد نظر ژورنال هدف

6. مقایسه محتوای مقاله با چند پژوهش مشابه 

7. بررسی چند باره متن از نظر روایی و وضوح کلام

8. بررسی اشکال و جداول از نظر قرارگیری صحیح در متن

9. بررسی نهایی نظم ساختاری و انسجام محتوایی مقاله

سابمیت - ارکید - ژورنالهای معتبر