امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

Thematic Proposal

شاید نگارش پروپوزال موضوعی (Thematic Proposal) یکی از پیچیده ترین، زمانبرترین و گیج کننده ترین مسئولیت هایی باشد که یک شخص می تواند بر عهده بگیرد. به شکل ساده تر زمانی که در مورد نگارش پروپوزال موضوعی صحبت می کنیم، می توانیم آن را مشابه یک مصاحبه شغلی بدانیم که در آن شخص پژوهشگر یک توضیح مختصر و مفید در مورد سازمان، سابقه اجرایی، پروژه و سایر عوامل مرتبط با رزومه خود به مخاطب یا سرمایه گذار ارائه می نماید.
به طور کلی یک پروپوزال موضوعی موفق باید برای مخاطب جذابیت داشته و طرح پیشنهادی آن از سایر رقبا متمایز باشد. اگر قصد دارید یک پروپوزال موضوعی موفق و با کیفیت بالا ارائه کنید باید چند نکته را در ارتباط با نگارش آن در نظر داشته باشید. اولین مورد این است که تم اصلی پروپوزال شما در مورد چه موضوعی است و این موضوع برای سازمان مورد نظر چقدر اهمیت دارد. برای این منظور سعی کنید تعریف دقیق و کاملی از تم اصلی پروپوزال موضوعی ارائه کنید که برای مخاطب قابل فهم و جذاب باشد. همواره باید موضوع را به گونه ای تبیین کنید که نشان دهد طرح پیشنهادی شما مشکل سازمان را برطرف خواهد کرد و از این جهت پروپوزال موضوعی اهمیت پیدا می کند. یکی دیگر از عواملی که می تواند موجب افزایش جذابیت در پروپوزال موضوعی شما شود، مزایا و منافع پیاده سازی طرح شما است.
پیشنهاد عنوان مناسبپیش پروپوزال

ادامه مطلب