منظور از Corrigendum و Erratum چیست؟

همه مقالات منتشر شده مشمول فرآیند بررسی ویراستاری هستند که توسط ویراستار و تحت نظارت وی سازماندهی شده است. در صورتی که نویسندگان بخواهند پس از پذیرش، به مقاله خود مطلبی اضافه کنند، باید درخواست خود را به ویرایشگر ارسال کنند پس از آن محتوای جدید بررسی خواهد شد. اگر مطالب جدید اضافی به مقاله پذیرفته شده باشد، باید برای بررسی داوران به عنوان نسخه خطی جدید با ارجاع به نسخه اصلی ارسال شود. اگر مطالب جدید جایگزین محتوای اصلی مقاله پذیرفته شده باشد، سردبیر ممکن است انتشار یک erratum یا corrigendum را در نظر بگیرد. به عنوان یک قاعده کلی، ناشران برای خطای تولید (خطای معرفی شده در طول فرآیند انتشار) یک Erratum و برای خطای نویسنده یک Corrigendum صادر می‌کنند.

ادامه مطلب

علت های اصلی ریجکت مقالات چیست؟

دلایل عدم پذیرش مقاله:

 •         احتمال وجود سرقت علمی
 •         ناقص و ناکامل بودن محتوای مقاله
 •         وجود مشکلات فنی
 •         رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های ژورنال
 •         وجود نقص و عدم هماهنگی میان بخش نتیجه و بخش‌های دیگر
 •         واضح نبودن جدول‌ها و شکل‌ها
 •          بسط‌دادن موضوعی تکراری که نمونه‌اش موجود است
 •         خسته‌کننده‌ بودن مقاله
 •         عدم هماهنگی در محتوا و سایر بخش‌ها
 •         دوربودن مقاله از اهداف ژورنال
 •         پرداختن به موضوع تکراری
 •         وجود نقص و مشکل در تحلیل داده‌ها
 •         غیر قابل‌درک ‌بودن مقاله
 •         بی‌کیفیت بودن زبان متن
 •         عدم اهمیت بین‌المللی
 •         ارسال همزمان مقاله به دیگر ژورنال‌ها

این ترتیب ممکن است با توجه به موضوع مقاله، ژورنال مورد نظر و سیاست‌های آن تغییر کند.

احتمال سرقت علمی:در صورتی که مقاله شما به نظر داوران بسیار شبیه به مقالات قبلی باشد و از جمله نتایج و مواردی که قبلاً منتشر شده‌اند استفاده کند، ممکن است به عنوان سرقت علمی در نظر گرفته شود و مقاله شما ریجکت شود.

ناقص و ناکامل بودن محتوای مقاله:اگر مقاله شما دارای محتوای ناقص یا ناکامل باشد و جزئیات مورد نیاز برای ارائه نتایج و تفسیرات کافی را ارایه ندهد، ممکن است ریجکت شود.

وجود مشکلات فنی:اگر مقاله مشکلات فنی مانند خطاها در تجهیزات آزمایشگاهی، روش‌های ناقص یا داده‌های ناهماهنگ داشته باشد، ممکن است مقاله ریجکت شود.

رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های ژورنال:هر ژورنال شیوه‌نامه‌ای دارد که نحوه نگارش و ارسال مقالات را تعیین می‌کند. اگر مقاله با شیوه‌نامه ژورنال هماهنگی نداشته باشد، ممکن است ریجکت شود.

عدم همخوانی نتایج با بخش‌های دیگر:اگر نتایج و استنتاجات ارائه شده در مقاله با بخش‌های دیگر مانند مقدمه و روش‌ها همخوانی نداشته و هماهنگی وجود نداشته باشد، مقاله ممکن است ریجکت شود.

نقص و عدم وضوح جداول و شکل‌ها:اگر جداول و شکل‌های مرتبط با نتایج و داده‌های مقاله واضح و قابل فهم نباشند، ممکن است مقاله ریجکت شود. جداول و شکل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که اطلاعات را به خوبی نشان دهند.

تکراری بودن موضوع:اگر مقاله به موضوعی پرداخته که قبلاً به طور کامل تحقیق و ارائه شده است و بیشتر به توسعه پرداخته باشد، ممکن است ریجکت شود.

جذابیت کم مقاله:اگر مقاله بیش از حد پراکنده یا تکراری باشد و برای خواننده معمولی یا حرفه ای، جذابیت کافی نداشته باشد، داوران ممکن است آن را ریجکت کنند.

عدم تطابق با اهداف ژورنال:اگر مقاله تاکید خاصی بر روی چشم‌انداز و هدف ژورنال مورد نظر نداشته باشد، ممکن است ریجکت شود.

نقص و مشکل در تحلیل داده‌ها:اگر تحلیل داده‌ها در مقاله دقیق و معتبر نباشد و با مشکلاتی مانند ناهماهنگی‌ها و نقص‌های روش‌های آماری روبرو باشد، مقاله ممکن است ریجکت شود.

قابل فهم نبودن مقاله:اگر محتوای مقاله پیچیده و غیرقابل فهم باشد و از اصول کلی و روش‌های نگارشی استنتاجی استدلالی پیروی نکند، ممکن است ریجکت شود.

کیفیت پایین زبان متن:اگر مقاله دارای ایرادات نگارشی جدی باشد و کیفیت بدی داشته باشد، داوران ممکن است آن را ریجکت کنند. استفاده از زبان دقیق و قابل فهم در ارائه نتایج مورد نظر بسیار مهم است.

اهمیت بین‌المللی کم: اگر موضوع مقاله به اندازه کافی اهمیت بین‌المللی نداشته باشد و تأثیر محدودی داشته باشد، ممکن است ریجکت شود.

ارسال همزمان مقاله به ژورنال‌های دیگر:اگر این مقاله به طور همزمان به چند ژورنال دیگر ارسال شده باشد، می‌تواند باعث ریجکت شدن آن شود. ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال معمولاً مرسوم و برازنده برای ژورنالها نیست.

عناصر کلیدی ناقص:اگر در مقاله، عناصر کلیدی مانند عنوان، فهرست نویسندگان، متن اصلی، ارجاعات، یا شکل و جدول‌ها درست و کامل نباشند، مقاله ممکن است ریجکت شود.

مراحل و اصول نگارش مقاله مروری
هدف: بررسی تحقیقات انجام‌شده در یک زمینه خاص، نقد و بررسی نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت هدفمند و طبقه‌بندی‌شده برای مخاطب، نتیجه‌گیری کلی از آن‌ها، چالش‌ها و پیشنهادات آینده
مراحل
• بررسی مقالات مروری نوشته‌شده و رسیدن به موضوعی که کار نشده و حجم مقالات در آن زمینه کافی باشد.
• تنظیم فهرست مطالب به‌صورت هدفمند و از کل به جزء به‌طوری‌که اطلاعات منظم و جامعی از موضوع به خواننده بدهد.
• مطالعه کافی در آن زمینه و تکمیل اطلاعات در مورد مکانیزم و عوامل و پارامترهای مهم برای دید بهتر و اجتناب از نوشتن مقاله غیرعلمی
• جستجو، ذخیره و دسته‌بندی مقالات مرتبط
• نوشتن مطالب بر اساس مقالات دسته‌بندی‌شده و داشتن سناریو در نوشتن مطالب نه‌فقط پر کردن بخش مربوطه با حجم زیادی از مطالب بدون رسیدن به نتیجه خاص
• نوشتن نتیجه بر اساس مطالبی که در مقاله نوشته‌ایم نه کپی کردن از مقالات مروری مشابه
• یافتن و نوشتن مواردی که تناقض داشته و مباحث چالشی هستند یا کار نشده و امکان تحقیق بیشتر در مورد آن وجود دارد.