مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق مالکیت فکری

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق مالکیت فردی
 1. تدابیر فناورانه برای حفاظت از آثار دارای کپی رایت
 2. قراردادهای فرانشیز
 3. رژیم حقوقی حاکم بر کپی رایت در مطبوعات
 4. حقوق صاحبان علایم تجاری درایران و انگلستان
 5. فرآیند ثبت علامت های تجاری و نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران
 6. مسئولیت غیر مستقیم نقض علامت تجاری
 7. قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری
 8. مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی اتی) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی اتی)
 9. حمایت از منابع ژنتیک گیاهی در حقوق مالکیت فکری
 10. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت
 11. نقش سیستم ثبت اختراع در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه
 12. مسئولیت غیرمستقیم ناشی از نقض کپی رایت در اینترنت و قانون حاکم
 13. حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی
 14. تبانی در حقوق رقابت
 15. تحلیل رقابتی قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D)
 16. ضمانت اجراهای نقض حقوق علائم تجاری در حقوق ایران و انگلستان
 17. احتکار اختراع
 18. حمایت از روش های تجارت به عنوان اختراع
 19. ارزیابی مالکیت های فکری (با تاکید بر ارزیابی اختراعات)
 20. علایم تجاری جمعی در حقوق ایران
 21. مالکیت حق اختراع در قراردادهای استخدام
 22. تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علایم تجاری و حقوق رقابت
 23. زوال حق بهره برداری از کالای متضمن مالکیت صنعتی (با تاکید بر حقوق اتحادیه اروپا)
 24. بیمه دارایی های فکری
 25. حمایت از فناوری نانو در حقوق مالکیت فکری
 26. پروانه اجباری بهره برداری از اختراع در حقوق انگلیس و ایران
 27. مسئولیت مدنی نقض رازهای تجاری
 28. جایگاه مد در نظام مالکیت فکری (نظام حقوقی بین المللی، حقوق ایران و فرانسه)
 29. موجبات بی اعتباری در حقوق اختراعات مورد معامله و توابع آن در قراردادهای لیسانس فناوری
 30. نقض حق تالیف در حقوق ایران و انگلیس
 31. حمایت از آثار سینمایی در حقوق مالکیت فکری
 32. نظارت دولت بر قراردادهای انتقال فناوری
 33. ادعای ثالث در قرارداد انتقال حق اختراع
 34. مسئولیت مدنی انتقال دهنده تکنولوژی معیب با تاکید بر جنبه های مالکیت های فکری
 35. حمایت از نشانه های جغرافیایی
 36. تقلب در عرضه کالا در حقوق ایران و انگلیس
 37. جایگاه مالکیت فکری به عنوان حقی بشری در توسعه پایدار
 38. حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری
 39. ثبت بین المللی علایم بر اساس موافقتنامه مادرید و پروتکل مرتبط با آن
 40. آزادی اطلاعات در قانون ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکری
 41. حقوق سازمان های پخش صدا و تصویر
 42. جایگاه تجارت شخصیت ها در حقوق مالکیت فکری
 43. جنبه های بین الملل خصوصی حقوق رقابت
 44. بررسی حقوقی-کاربردی رویه های ثبت اختراع در حقوق ایران
 45. مبانی فلسفی قلمرو عام در مالکیت فکری (Public Domain)
 46. ائتلاف فناوری و حقوق رقابت
 47. مالکیت ادبی و هنری در روابط استخدامی
 48. حمایت از اثار معماری در حقوق مالکیت فردی
 49. تاثیر فناوری دیجیتال بر کپی رایت
 50. حمایت از آثار عکاسی در حقوق مالکیت فکری
 51. شرط اصالت در حقوق مالکیت فکری ایران
 52. مدل های مصرفی در حقوق مالکیت فکری
 53. حمایت از کپی رایت در اینترنت
 54. حمایت از دانش سنتی در حقوق مالکیت فکری
 55. حق بر تصویر در نظام مالکیت فکری
 56. اسرار تجاری در اینترنت
 57. دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری
 58. تحلیل اقتصادی کپی رایت
 59. حمایت از نوآوری های حیوانی در حقوق مالکیت های فکری
 60. نظم عمومی و اخلاق حسنه و مالکیت های ادبی و هنری
 61. حمایت از آفرینش های تبلیغاتی در پرتوی حقوق مالکیت فکری
 62. حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری
 63. اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
 64. بررسی و تبیین قرارداد نشر در نظام حقوقی ایران و انگلستان
 65. حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری
 66. ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس علامت تجاری، نام دامنه و علامت تجاری
 67. نگاشت و نگاهداشت آوا در حقوق مالکیت فکری
 68. چالش های حقوقی-قراردادی استفاده،انتقال و توسعه تکنولوژی و اموال فکری در پروژه های بالا دستی صنایع نفت و گاز ایران
 69. وضعیت دارایی های فکری در نظام ورشکستگی نام تجاری
 70. انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش
 71. علامت های تجاری غیر قابل ثبت
 72. تبیین تعامل نظام مالکیت های فکری و حق توسعه
 73. نظام حقوق بشر بین الملل و اطلاعات افشا نشده
 74. مدیریت جمعی مالکیت فکری
 75. حمایت از ابداعات گیاهی
 76. اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری
 77. انتقال فناوری و جایگاه آن در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 78. بررسی تطبیقی گام ابتکاری در حقوق اختراعات ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا
 79. تحلیل مفهومی مالکیت فکری
 80. حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
 81. علامت تجاری معروف
 82. بررسی شرط تازگی در حقوق اختراعات ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
 83. حمایت از طرح های صنعتی در حقوق مالکیت فکری
 84. مسئولیت مدنی نقض حق اختراع
 85. تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی
 86. اعتراض در حقوق علایم تجاری
 87. نظام های بین المللی و منطقه ای ثبت اختراع با تاکید بر معاهده “پی سی تی“
 88. روش های رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع در ایران و انگلستان
به نقل از... در ...(کپی رایت و منبع نویسی) - نگارش پروپوزال - انتخاب رشته