مطالب ویراستاری و تقویت مقاله

Editing and Improving

قبل از آنکه یک مقاله را سابمیت کنیم و یا دنبال انتخاب نشریه و ژورنال مناسب برای پذیرش و چاپ مقاله باشیم، بهتر است از محتوی و شاکله و روش مقاله نویسی اطمینان حاصل کنیم. در واقع برای آنکه مقاله تحریر شده از شرایط لازم جهت پذیرش و چاپ برخوردار باشد، بایستی اولا محتوی و مطلب ادعا شده با درجه صحت بالا و با استنادات متقن و محکم و استوار بر استدلال علمی لازم از مقبولیت برخوردار باشد، استنتاج درست و دقیق انجام شده باشد و ادله قابل استناد و درست و مرتبتی به صورت یک سری حلقه‌های مرتبط زنجیری خطی یا غیر خطی ناشی از یافته‌ها و بافته‌ها و ساخته‌های عینی و ذهنی نگارنده در کنار هم یک سناریوی علمی قابل قبول و قابل دفاع و قابل تکرار ارایه کنند تا در جایگاه داوری قرار گرفته و توسط داوران زبده و کاردان مورد ارزیابی قرار گیرد.
ویراستاری-انتخاب ژورنال-رفرنس نویسی